Welke zorg- en hulpverleners in jouw wijk of dorp zijn betrokken bij de zorg voor (zeer) kwetsbare, thuiswonende ouderen? Wat spreken jullie af over signalering van mogelijke problemen? Wie gaat in gesprek met de oudere bij een vermoeden van kwetsbaarheid en welke afspraken maken jullie over het uitvoeren van een multi domein analyse en eventueel te nemen vervolgstappen? Wie nemen er deel aan het MDO?

Met deze online tool breng je de afspraken over de samenwerking bij het bieden van zorg aan kwetsbare ouderen in kaart. Het gaat dus niet om afspraken over specifieke patiënten. Je doorloopt het 6-stappenplan van ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale ondersteuning in de wijk’.

De handreikingDigitale tool