Hartelijk dank voor het invullen van de digitale tool. Er is een e-mail verstuurd met een overzicht van de samenwerkingsafspraken rond kwetsbare ouderen thuis in jouw wijk of dorp.

Heb je vragen of opmerkingen over de handreiking of online tool Kwetsbare ouderen thuis? Stuur dan een mail naar info@kwetsbareouderenthuis.nl

Dit is een initiatief van:

actiz